Om Massageterapi

Förutom att jobba med massage i friskvårdande syfte jobbar jag som medicinsk massageterapeut även med att undersöka muskelstatus och behandla olika muskulära besvär med diverse massageterapeutiska tekniker såsom till exempel;

pressur (triggerpunktbehandling)

muskeltöjningar,

djupgående massage (även kallad idrottsmassage)

taktil massage (mjuka lugnande strykningar)

revolving (uttänjande av fascian som omsluter kroppens muskelgrupper) m.m.

 

Jag har kunskaper i anatomi, rörelselära, sjukdomslära, skadelära samt muskelfunktionsdiagnostik.